en

Zabytki techniki Śródmiejskiego Węzła Wodnego

Odległość: 8.0 km
Czas trwania: 3:00h
Trudność: Łatwa
Początek trasy 2.2 km od centrum
Śródmiejski Węzeł Wodny obejmuje Odrę, ujście Oławy oraz Fosę Miejską. Znajdują się tu najstarsze instalacje hydrotechniczne na terenie Wrocławia - jazy, kanały, śluzy, przystanie, elektrownie wodne oraz Port Miejski.

Obiekty na trasie

Zobacz także