en

Bilety

Bilety jednorazowe:

linie normalne oraz podmiejskie 3,00 zł /1,50 zł

linie pospieszne oraz nocne 3,20 zł/ 1,60 zł

Bilety okresowe czasowe:

30-minutowy wszystkie linie 3,00 zł /1,50 zł

60-minutowy wszystkie linie 4,40 zł/ 2,20 zł

90-minutowy wszystkie linie 6,00 zł/ 3,00 zł

24-godzinny wszystkie linie 11,00 zł/ 5,50 zł

48-godzinny wszystkie linie 20,00 zł/ 10,00 zł

72-godzinny wszystkie linie 26,00 zł/13,00 zł

168-godzinny (7-dobowy) wszystkie linie 46,00 zł /23,00zł

Bilety okresowe imienne:

7-dniowy wszystkie linie 30,00 zł/15,00 zł

30-dniowy

dwie dowolne linie 60,00 zł/30 zł

wszystkie linie normalne 90,00/ 45,00

wszystkie linie 98,00 zł /49,00 zł

60-dniowy

wszystkie linie 180,00 zł /90,00 zł

90-dniowy

wszystkie linie 240,00 zł /120,00 zł

Bilety okresowe semestralne imienne:

4-miesięczny

dwie dowolne linie 194,00 zł / 97,00 zł

wszystkie linie 300,00 zł /120,00 zł

5-miesięczny

dwie dowolne linie 250,00 zł /125,00 zł

wszystkie linie 370,00 zł /185,00 zł

Bilety okresowe na okaziciela:

30-dniowy

wszystkie linie 170,00 zł /85,00 zł

60-dniowy

wszystkie linie 310,00 zł /155,00 zł

90-dniowy

wszystkie linie 430,00 zł /215,00 zł

Bilety okresowe aglomeracyjne imienne:

wszystkie linie normalne 72,00 zł /36,00 zł

wszystkie linie 86,00 zł /43,00 zł

Bilety do przewozu jednej sztuki bagażu lub zwierzęcia:

30-dniowy wszystkie linie 50,00 zł

Opłaty:

Opłata za jednokrotny przewóz jednej sztuki bagażu lub zwierzęcia jednym środkiem transportu 1,50 zł