en

Inwestycje w oświacie w 2015 r. – baseny, sale i bloki sportowe

Łącznie na całą edukację w 2015 r. w mieście przeznaczono kwotę 900 ml zł. Zobacz budowy i przebudowy szkół i przedszkoli w 2015.

Rok 2015 przyniesie sporo nowych inwestycji w dziedzinie sportu w podstawówkach. Inwestycje te obejmą głównie przebudowy istniejących obiektów sportowych: sal gimnastycznych, basenów i bloków sportowych. Niektóre z prac będą kontynuowane, m.in. przebudowa basenu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 na ul. Zemskiej. Będą też dwie nowe inwestycję – chodzi o budowy bloków sportowych.    

Jedną z najważniejszych jest budowa bloku sportowego z basenem w Szkole Podstawowej nr 84 przy ul. Górnickiego. Rozpoczęcie prac planowane jest na czerwiec 2015, a zakończenie inwestycji na listopad 2016 r. Inwestycja obejmuje: budowę bloku sportowego z basenem, salą gimnastyczną wraz z łącznikiem bloku sportowego z budynkiem dydaktycznym. Ponadto budowę wielofunkcyjnego boiska zewnętrznego z parkingiem i zagospodarowanie terenu: znajdą się tam plac zabaw, drogi, zieleń i mała architektura.

Drugą ważną i zupełnie nową inwestycja będzie budowa bloku sportowego w Szkole Podstawowej nr 85 przy ul. Traugutta. W roku 2015 planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej. Obecnie w Zarządzie Inwestycji Miejskich prowadzone są prace przygotowawcze związane z uzgodnieniem zakresu planowanej inwestycji. Budowa bloku sportowego zapisana jest do realizacji w 2018 r.

Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w placówkach oświatowych w 2015 r. Przebudowa i rozbudowa basenu w budynku w Zespole Szkół nr 14 przy ul. Brücknera  Przebudowa sali gimnastycznej w Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Wieczystej  Przebudowa bloku sportowego w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Bobrzej  Budowa bloku sportowego z basenem przy Szkole Podstawowej 84 przy ul. Górnickiego  Budowa bloku sportowego w Szkole Podstawowej nr 85 przy ul. Traugutta Inwestycje w trakcie budowy Przebudowa  basenu w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 1 przy ul. Zemskiej (2014-2017) Przebudowa sali gimnastycznej Szkole Podstawowej nr 61 przy ul. Skarbowców wraz z zapleczem (2014-2017) Przebudowa bloku sportowego w Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Kowalskiej (2015-2017)